Na utakmici sa banjalučkim Borcem FK Željezničar je ugostio polaznike Škole fudbala Respekt koja pruža priliku za treniranje djeci sa poteškoćama u razvoju.

U sklopu društevno-odgovornog poslovanja i sa željom da ugostimo one na koji su drugi zaboravili, FK Željezničar je na jučerašnju utakmicu pozvao polaznike, roditelje i trenere Škole fudbala Respekt. Nekoliko polaznika sa svojim roditeljima, te nekoliko trenera je bilo smješteno na sjevernoj tribini odakle su bodrili Plave do pobjede.

Direktor Škole fudbala Respekt, Emir Hujdur, se zahvalio na gostoprimstvu, te istakao lijepu navijačku atmosferu na susretu.

Škola Fudbala Respekt je nastala 2014. godine okupljanjem nekolicine stručnjaka iz oblasti sporta, psihologije te njihovih prijatelja,a sve kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne.

Iako je pravnim okvirom definisana nadležnost države (UN Konvencija o pravima djeteta iz 1989 ) u praksi se malo toga realizuje na planu ostvarivanja prava djeteta na sport, rekreaciju kao i na planu aktivnog sudjelovanja u društvenom životu djece se poteškoćama u razvoju. Sportske aktivnosti,takmičenja i slične manifestacije se sporadično organizuju u saradnji škola i lokalnih vlasti, obično prilikom obilježavanja značajnih datuma te kao dio neke obuhvatnije manifestacije. Skromni budžeti i drugi socijalni prioriteti ne ostavljaju prostora za aktivno afirmisanje sporta i zdravlja.

Š.F. Respekt upravo iz tog razloga prva u regionu besplatno otvara vrata djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci koja su, u većini slučajeva, na žalost isključena iz mnogih sfera društvenog života, djeci iz romske populacije . Mi dajemo jednakost za sve i zajednički u sportskom duhu „brišemo“ razlike među njima.