FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na poziciju: 

Menadžer za komercijalne poslove i marketing

Uslovi za radno mjesto:

 • Obrazovanje: Završen Ekonomski fakultet (prednost) ili VSS društvenog smjera;
 • Radno iskustvo: najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Posebna znanja i vještine: poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika

Opis posla:

 • Planira, prati i istražuje tržište, prodaju, nabavku, distribuciju i ekonomsku propagandu;
 • Učestvuje u realizaciji programa rada odjela i marketinga;
 • Predlaže marketinške ugovore i učestvuje u njihovoj izradi (štampanje, postavljanje i čuvanje reklamnih panoa, propagandnog materijala itd);
 • Vodi evidenciju i prati realizaciju marketinških ugovora i brine se za efikasno provođenje;
 • Učestvuje u izradi i realizaciji planova prodaje i nabave;
 • U vršenju prodaje i nabave strogo se pridržava odobrenih procedura i zakonskih odredaba i odgovoran je za njihovu sprovedbu;
 • Prati efikasnost prodajne funkcije, te predlaže mjere za njeno unapređenje;
 • Direktno komunicira sa dobavljačima i realizuje odobrene nabavke; vodi evidenciju o članstvu i provodi aktivnosti vezano za članstvo u Klubu;
 • Radi i druge poslove koje mu odredi Direktor i Generalni sekretar Kluba.
 • Za svoj rad odgovara Direktoru Kluba.

Kandidati trebaju dostaviti CV isključivo elektronskim putem na mail: direktor@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 31.03.2022. godine.