U skladu sa  članom 31. Statuta FK „Željezničar“ Sarajevo  broj 118/2015 od 04.03.2015. godine i 125/2016 od 30.01.2016. godine Komisija za izbor delagata u Skupštinu poziva sve registrovane članove, da najkasnije do 23.12.2019. godine predlože imena delegata, ili se lično prijave za delegata u Skupštinu Kluba u naredne četiri godine.

Obrazac za podnošenje prijedloga/prijavu za delegata u Skupštini možete preuzeti ovdje.

Komisija podsjeća da samo članovi Kluba mogu biti delegati u Skupštini Kluba, i da će se izbor delegata izvršiti shodno odredbama člana 31.  koje između ostalog definišu minimalne uslove koje delegati moraju ispunjavati, a to su:

  • da imaju preko 18 godina,
  • da imaju svojstvo člana Kluba u skladu sa ovim Statutom,
  • da su članovi Kluba koji svojim radom, doprinosom, iskustvom ili na drugi način mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva i unaprjeđenju razvoja i poslovanja Kluba,
  • da nisu pravosnažno osuđivani za krivična djela (Uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti izdaje MUP, prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva) zahtjev za izdavanje uvjerenja možete preuzeti ovdje.

Skupština Kluba ima 54 delegata i isti će se izabrati na period od četiri godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava/prijedloga za delegate, Komisija će prema prijedlozima članova Kluba izvršiti izbor delegata, a sve u skladu sa članom 31. Statuta Kluba, kao i kvalifikacijama i doprinosu koji predloženi delegat može dati u funkcionisanju Skupštine.

Prijave se mogu slati poštom na adresu Zvornička 27. ili skenirano putem e-maila na adresu faruk.brkovic@fkzeljeznicar.ba.

Sva pitanja u vezi sa izborom delegata članovi Kluba mogu poslati  na e-mail faruk.brkovic@fkzeljeznicar.ba.