FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na pozicije direktora Omladinske škole i direktora FK Željezničar d.o.o.

Direktor Omladinske škole (1 pozicija):

Osnovne informacije o oglasu:
Opis poslova: Organizovanje cjelokupnog rada omladinske škole; Izrada planova i programa stručnog rada i kontrolisanje njihovog provođenja; Ocjenjivanje učinka uposlenika Omladinske škole; Predlaganje imenovanja i razrješavanja dužnosti trenera u okviru Omladinske škole; Raspoređivanje trenera Omladinske škole na odgovarajuće pozicije; Vođenje, organizovanje i nadgledanje baze podataka za stručni kadar i igrače; Davanje prijedloga za potpisivanje ugovora između najtalentovanijih polaznika Omladinske škole i profesionalnog pogona Kluba; Saradnja sa stručnim štabom prvog tima; Izvještavanje o radu Direktoru Kluba.

Uslovi za radno mjesto:
– VSS ili validna UEFA “PRO“ licenca,
– minimalno radno iskustvo na rukovodećim poslovima od tri godine;
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
– poznavanje rada na računaru (Office paketi);
– aktivno poznavanje engleskog jezika.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti putem pošte ili lično na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju direktor Omladinske škole”.

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor. Rok za podnošenje prijava je 28.03.2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Generalni direktor FK Željezničar d.o.o.:

Osnovne dužnosti su da:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva;
2. Predlaže poslovne politike Društva;
3. Konstanstno radi na razvoju poslovanja Društva, uključujući razvoj proizvoda i iznalaženje dodatnih mogućnosti privređivanja;
4. Predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima;
5. Odgovara za uspješno poslovanje Društva;
6. Odgovara za zakonitost rada Društva;
7. Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloga odluka i akata koje donosi Skupština Društva;
8. Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa;
9. Donosi akte o unutrašnjoj organizaciji;
10. Donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, uz pismenu saglasnost ili supotpis osnivača;
11. Upravlja ljudima, radi na njihovom razvoju i motivaciji u radu;
12. Obezbjeđuje dobru timsku atmosferu i pozitivan odnos prema radu;
13. Izrađuje sve potrebne izvještaje o svom radu i radu Društva;
14. Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima Društva i nalozima osnivača.

Minimalni uslovi:
1. IV stepen stručne spreme, (poželjna viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera);
2. Najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim položajima;
3. Aktivan vozač B kategorije;
4. Odlično poznavanje rada na računaru;
5. Aktivno poznavanje engleskog jezika;
6. Izražene komunikacijske vještine (pisane i usmene) i vještine rukovođenja;
7. Izražene vještine organizovanja i planiranja;
8. Proaktivnost i jake interpersonalne vještine;
9. Izražene vještine pregovaranja i prezentovanja;
10. Odgovornost i pouzdanost;

Smatramo da je karijera više nego posao. To je usavršavanje znanja, rješavanje složenih problema, napredovanje, zadovoljstvo poslom i kolegama.

Ukoliko ste motivisani, analitični, skloni inicijativama, precizni, dosljedni svojim odlukama, taktični i orijentisani na rezultat, molimo vas da prijave sa radnom biografijom i propratnim pismom dostavite putem pošte ili lično na adresu: Zvornička 27, sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju direktora “FK Željezničar” d.o.o.. Rok za podnošenje prijava je 21.03.2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Menadžer za komercijalne poslove i marketing

Uslovi za radno mjesto:

 • Obrazovanje: Završen Ekonomski fakultet (prednost) ili VSS društvenog smjera;
 • Radno iskustvo: najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Posebna znanja i vještine: poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika

Opis posla:

 • Planira, prati i istražuje tržište, prodaju, nabavku, distribuciju i ekonomsku propagandu;
 • Učestvuje u realizaciji programa rada odjela i marketinga;
 • Predlaže marketinške ugovore i učestvuje u njihovoj izradi (štampanje, postavljanje i čuvanje reklamnih panoa, propagandnog materijala itd);
 • Vodi evidenciju i prati realizaciju marketinških ugovora i brine se za efikasno provodjenje;
 • Učestvuje u izradi i realizaciji planova prodaje i nabave;
 • U vršenju prodaje i nabave strogo se pridržava odobrenih procedura i zakonskih odredaba i odgovoran je za njihovu sprovedbu;
 • Prati efikasnost prodajne funkcije, te predlaže mjere za njeno unapređenje;
 • Direktno komunicira sa dobavljačima i realizuje odobrene nabavke; vodi evidenciju o članstvu i provodi aktivnosti vezano za članstvo u Klubu;
 • Radi i druge poslove koje mu odredi Direktor i Generalni sekretar Kluba.
 • Za svoj rad odgovara Direktoru Kluba.

Kandidati trebaju dostaviti CV isključivo elektronskim putem na mail: direktor@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 31.03.2022. godine.