Na 4. sjednici Izvršnog odbora NS/FS BiH, donesena je Odluka o izboru selektora U-21 reprezentacije i trenera u stručnom štabu. Reprezentacija U-21 u dotadašnjem sazivu dobila je pohvalu za dosadašnji rad i podršku rukovodstsva Saveza te je potvrđen mandat selektoru i stručnom štabu izuzev jednom članu stručnog štaba.

U dosadašnjem periodu član stručnog štaba U-21 reprezentacije bio je Haris Alihodžić, dugogodišnji direktor Omladinske škole FK Željezničar sa Profi licencom trenera NS/FS BiH. Stručni štab je proširen za još jednog pomoćnika selektora, te nam je još čudnija odluka o zamjeni Harisa Alihodžića sa dvojicom trenera od kojih jedan nema Profi licencu i radi u vlastitoj školi fudbala, dok drugi već duži period ne obnaša funkciju ni u jednom klubu.

Omladinska škola FK Željezničar je jedan od najboljih sporstkih pogona u Bosni i Hercegovini, koji okuplja preko 500 djece koja se kvalitetno i stručno selektiraju, uz stručni nadzor direktora omladinske škole, te je danas u svim reprezentativnim selekcijama od pionirskih selekcija do A reprezentacije najviše zastupljeno igrača iz škole FK Željezničar.

Informisani smo da je inicijativu za smjenu podržao Fuad Čolpa, član Izvršnog odbora NS/FS BiH ispred Kantona Sarajevo, bez da je obavijestio klubove i škole fudbala u Kantonu Sarajevo da će doći do smjene te da klubovi uz jasne kriterije predlože svoje kandidate, što bi bio transparentan i legalan proces. Predstavnici našeg Kluba u Izvršnom odboru FS FBiH i FS KS te Skupštini FS FBiH i FS KS također nisu bili informisani o smjeni člana stručnog štaba U-21 reprezentacije niti o kriterijima za izbor novog stručnog štaba.

Kriteriji koji su bili za smjenu Harisa Alihodžića i izbor drugog kandidata koji je došao ispred Kantona Sarajevo nisu nam jasni i nikad nam nisu predočeni. Fudbalski klub Željezničar očekuje odgovore, da li se izbor trenera u svim selekcijama vrši na netransparentan način, da li postoje kriteriji za izbor trenera, da li klubovi imaju pravo da predože svoje kandidate, da li se u vašem sistemu vrijednosti valorizuje rad, trud i rezultati koji se postižu ili je presudan kriterij rodbinska i prijateljska veza.

Fudbalski klub Željezničar, u cilju zaštite interesa i digniteta Kluba, jasno osuđuje i ograđuje se od netransparentog izbora i selekcije stručnog kadra koji se predlaže u reprezentativne selekcije te se jasno ograđuje od politike koju provodi Fudbalski savez Kantona Sarajevo, koja je dovela do toga da ni u jednoj omladinskoj selekciji NS/FS BiH nema niti jednog trenera iz našeg Kluba, ali ni iz Kantona Sarajevo, unatoč uspjesima koje su u prošlosti ostvarivale omladinske selekcije našeg Kluba, ali i klubova koji djeluju i rade u Kantonu Sarajevo.