Fudbalski klub Željezničar objavljuje prvo pozitivno kvartalno finansijsko poslovanje u zadnje tri godine.

U cilju nastavka transparentnih objava vezanih za finansijsko poslovanje Fudbalskog kluba Željezničar, pripremljen je uporedni pregled finansijskih pokazatelja za prvi kvartal 2022. u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.

Realizirane finansijske vrijednosti pokazuju da je Klub zaustavio negativan trend finansijskog poslovanja u prvom kvartalu 2022. godine.

Zahvaljujući velikoj sinergiji navijača Kluba uspjeli smo realizirati značajne prihode neophodne za funkcionisanje našeg sportskog kolektiva. Osim toga, značajan rast prihoda od sponzorstva jasan je pokazatelj da se sponzori vraćaju na Grbavicu u velikom broju i da su prepoznali vrijednosti i snagu Kluba, kao i naš iskren i transparentan rad.

Ovom prilikom im se iskreno zahvaljujemo i pozivamo i druge partnere da nam se pridruže.

R.br. PRIHOD
OPIS Q1 2022 Q1 2021
1 Članarine Klub                    248,460.56 KM                  12,670.26 KM
2 Članarine Omladinska škola                      60,244.00 KM                  68,116.50 KM
3 Prihodi od donacija                      72,212.00 KM                  13,078.84 KM
4 Prihodi od zakupa                      43,439.46 KM                  43,984.76 KM
5 Prihodi od sponzorstva                    244,764.96 KM                  56,429.33 KM
6 Prihodi od prodaje karata                    122,054.69 KM                        102.56 KM
7 Prihodi iz budžeta                      80,000.00 KM                  25,000.00 KM
8 Prihodi od obeštećenja                      22,296.46 KM                     9,719.56 KM
9 Ostali prihodi                        7,330.23 KM                     2,250.00 KM
U K U P N O             900,802.36 KM          231,351.81 KM

 

R.br. RASHODI
OPIS Q1 2022 Q1 2021
1 Dobavljači                    273,668.50 KM                280,462.88 KM
2 Troškovi osoblja                    363,266.09 KM                570,490.32 KM
3 Finansijski rashodi                      13,362.82 KM                  15,026.73 KM
4 Putni troškovi                        6,191.03 KM                     7,274.72 KM
5 Porezi i doprinosi                    204,298.73 KM                330,383.74 KM
6 Ostali rashodi                      11,271.09 KM                  22,825.36 KM
              872,058.26 KM       1,226,463.75 KM

 

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA                      28,744.10 KM                – 995,111.94 KM

 

Pozivamo naše navijače, simpatizere i prijatelje da nastave akciju učlanjenja u Fudbalski klub Željezničar kako bi svi zajedno postigli naš cilj od 15.000 aktivnih članova.

Klub iznad svakog imena. Mi smo Željini, Željo je naš.