Nakon završetka istočne tribine Stadiona Grbavica, FK Željezničar kreće i u izgradnju južne tribine, koja će biti posebno prilagođena našim najvjernijim navijačima Manijacima. Prvi korak na putu ka izgradnji „kopa“ je Javni poziv u svrhu dostavljanja ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta južne tribine Stadiona Grbavica.

FK Željezničar raspisuje javni poziv u svrhu dostavljanja ponuda za izradu :

1. Idejnog projekta južne tribine Stadiona Grbavica s detaljima koji se odnose na:
a.)  Tekstualni i
b.)  Grafički dio

2. Glavni projekat južne tribine Stadiona Grbavica s detaljima koji se odnose na:
a.) Fazu arhitekture
b.) Fazu konstrukcije
c.) Fazu elektroinstalacija
d.) Fazu hidroinstalacije
e.) Projekat vanjskog uređenja
f.) Elaborati – zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita od eksplozije i sanitarna saglasnost

Zainteresovane kompanije dodatne informacije i podatke potrebne za sacinjavanje ponuda mogu dobiti od administracije Kluba.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 09.02.2017. godine elektronskim putem na mail info@fkzeljeznicar.ba ili putem pošte na adresu Zvornicka 27, 71000 Sarajevo, sa naznakom: “Ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta južne tribine Stadiona Grbavica”.

Kompanije koje dostave ponude će nakon isteka roka za dostavljanje ponuda biti kontaktirane od strane administracije Kluba.

JUG, JUG, JUG, JUG JE SAMO JEDAN!

FK Željezničar