Stadion Grbavica je izgrađen 1953. godine rukama članova FK Željezničar i naših navijača. U decenijama koje su slijedile je u nekoliko navrata dograđivan ili renoviran, a posljednji veći poduhvat je okončan sredinom osamdesetih godina kada je izgrađena (za to vrijeme) moderna sjeverna tribina. Nažalost, nedugo zatim je počeo rat, a naš stadion se zatekao na prvoj borbenoj liniji. Tokom rata je potpuno uništen. Legendarna zapadna tribina, napravljena od drveta, je nestala u plamenu. Mir je na kraju stigao, ali stadion je bio razoren i klub ga je uspio osposobiti za odigravanje utakmica. Postavljanjem stolica na tribine i drugim manjim radovima su stvoreni osnovni uslovi za sve posjetioce.

Međutim, svaki ozbiljan fudbalski klub zaslužuje odgovarajući stadion. Već dugo vremena postoji ideja o potpunoj rekonstrukciji stadiona. Želja je izgraditi stadion koji će biti dostojan našeg kluba, ali i naših vjernih navijača. Sada je konačno došlo vrijeme da se ovaj projekat pokrene, a da se ožiljci rata potpuno uklone. Početkom ove godine su započeli prvi radovi na realizaciji projekta izgradnje novog stadiona. Ipak, finansijski zahtjevi ovog projekta su znatno veći nego što naš klub u ovom trenutku može “pokriti” svojim sredstvima. Zato smo odlučili da idemo korak po korak.

Naši navijači su prepoznali vrijednost ove ideje te su nesebično, kao i mnogo puta do sada, odlučili da učestvuju u aktivnostima svog kluba. S obzirom na to da se navijači i svi drugi potencijalni posjetioci našeg stadiona najlakše mogu identifikovati sa stolicama, akcija je dobila naziv “Kupi stolicu za evropsku Grbavicu”. Akcija je za veoma kratko vrijeme prikupljen impozantan iznos. Izvjesno je da će se tokom ove godine uraditi više nego što je u početku bilo planirano. Snaga ove akcije je privukla čak i pažnju stranih medija, što je posljedično probudilo interesovanje za uplatama iz inostranstva.

Kako bismo dali dodatni podstrek ovoj akciji te omogućili zainteresovanim stranama da na jednostavniji način izvrše uplatu, omogućili smo da se donacije uplaćuju putem paypala. Za te svrhe je napravljen ovaj online formular. Ako ste zainteresovani da pomognete izgadnju stadiona Grbavica, potrebno je da slijedite upute koje se nalaze ispod. Cijena jedna stolice je 30,88 KM (sa PDV-om), odnosno protuvrijednost u stranoj valuti (npr. 15,78 €).


Grbavica Stadium was built in 1953 by FK Željezničar's members and supporters. It has been reconstructed and renovated in decades to come on several occasions and the latest major project was finished in the mid 80's when (at the time) modern North stand was built. Unfortunately, soon after the war started and our stadium found itself on the first battle line. It was totally destroyed during the war. Legendary West stand, made of wood, was burnt to the ground. Peace eventually came, but the stadium was ruined and we managed to make it functional for football games. By placing the seats on the stands and by completing other minor works some basic conditions were created for our spectators.

However, every serious football club deserves appropriate stadium. Idea of total reconstruction of the stadium is alive for a long time. Our wish is to have a stadium worthy of our club and of our loyal supporters. Now it is finally time for this project of new stadium to get started and for war scars to be removed. First activities on the matter started at the beginning of this year. However, financial requirements of this project are much bigger than our club can cover with its current funds. That is why we have decided to go one step at the time.

Our supporters had recognized the value of this idea, so they unselfishly decided, like many times before, to participate in their club's activities. Considering that supporters and all other potential spectators can easily indentifiy themselves with the stadium seats, we launched the campaign named “Buy a seat for European Grbavica”. We collected respectable amount of money in a very short period of time. Evidently, we will manage to build more than we originally planned for this year. The strength of this campaign even attracted the attention of foreign media which, subsequently, raised the interest for foreign payments.

In order to give an even stronger impulse to this campaign and to make it possible for everyone interested to make a donation more easily, we enabled our paypal account. We also created an online form. If you are interested in participating in building the Grbavica Stadium, you need to follow the steps provided below this text. Price of one seat is BAM 30.88 (including VAT) or corresponding value in other currencies (for example, EUR 15.78).

Donacije / Donations

 

Verifikacija / Verification

FK Željezničar