Nakon niza iznesenih neistina i pokušaja diskreditacije rada Uprave, koje očigledno imaju za cilj nanošenje štete Klubu, Uprava kluba odlučila je da se obrati svojim navijačima i simpatizerima.

Pospremanje, lični interesi i destruktivan odnos prema klubu

Uprava FK Željezničar, u proteklom periodu, poduzela je niz mjera kako bi Klub iz krajnje nepovoljne situacije u kojoj ga je preuzela, dovela na nivo dostojan Željezničara. Nimalo lagan i ugodan posao je bio pred nama, pun izazova i potrebe da se stvari “počiste” u svim segmentima poslovanja.

U tom “pospremanju” naišli smo i na neke događaje i pojedince koji gubeći lični interes pokušavaju u javnosti neprimjereno i neutemeljeno diskreditirati postignuća Uprave, ali i rezultate rada brojnih drugih vrijednih ljudi u Klubu, sa ciljem da fokus javnosti okrenu u pravcu koji nema veze sa Željinim bazičnim kursom i vrijednostima koje predstavlja. Ovakvim pristupom negirajući današnju poziciju, kako rezultatsku, tako i svaku drugu, problematizirajući svaki poslovni potez Uprave i Kluba u cjelini, pojedinci pokušavaju potisnuti u zaborav stanje u kojem je, ne tako davno, Klub bio.

Činjenice vidljive svakom objektivnom navijaču, prijatelju FK Željezničar, kao i cjelokupnoj ostaloj javnosti, jasno pokazuju kontinuirani napredak i jasno određenje Uprave da se posao radi časno i isključivo u najboljem interesu Kluba. Ovakvim pristupom Uprave, u proteklih devet mjeseci Klub se stabilizovao, u prvom redu administrativno, ali i još više igrački, što se direktno odrazilo i na rezultate koji su fudbaleri postigli na terenu u proteklom periodu. U istom periodu uspostavljeni su principi i procesi koji će dovesti do dugoročne financijske stabilizacije i osigurati funkcioniranje Kluba u svim njegovim segmentima.

U proteklom periodu mi se nismo često oglašavali, niti zbog dobrih rezultata, niti odgovarali na povremene napade i dezinformacije omogućavajući onima koji i jesu svrha postojanja kluba, da rade u miru i dobroj atmosferi.

Nažalost, posljednjih dana, svjedočimo da pojedinci nezadovoljni promjenom u poslovnoj politici Kluba, pozitivnim sportskim i administrativnim rezultatima kao i opredjeljenju Uprave na transparentnosti, reaguju na način opstrukcije i pokušaja diskreditacije rada uprave i Kluba u cjelini. Ovakvi pokušaji ne samo da ne utiču na destabilizaciju odnosa u i oko Kluba, već nas naprotiv motiviraju na još posvećeniji i beskompromisniji rad i obavezuju da zbog brojnih vrijednih ljudi u Klubu informišemo javnost u dešavanjima u Klubu i napravimo distinkciju između onih koji su ovdje na prvo mjesto stavili srce, a ne vlastiti paraprofesionalni interes.

Stoga smo, a u skladu sa navedenim, u obavezi da svako tendenciozno i zlonamjerno plasiranje informacija o Klubu diskreditujemo i u cilju jačanja odnosa sa našim navijačima, poslovnim partnerima i sponzorima ukažemo na činjenice, ali i da ukažemo na pojedince koji ne rade dobro u interesu kluba. Mi ne možemo dozvoliti nekontroliranu proizvodnju štete, a svi koji budu potezali neutemeljene i tendenciozne tvrdnje – preuzimaju odgovornost za uznemiravanje uspješnih.

Posljednjih dana u medijima se pojavila informacija o statusu sponzorskog ugovora sa kompanijom SportVision. Nažalost, informacija je plasirana sa portala bivšeg uposlenika FK Željezničar, koji je nezadovoljan prekidom svoje poslovne suradnje sa Klubom, zloupotrijebio i manipulirao informacijama koje su mu bile dostupne kao uposleniku. Dodatno je indikativno da je informacija objavljena nakon zahtjeva od istog da upravo njegovoj Agenciji (koja je registrovana kao obrtnička djelatnost za djelatnost čišćenja!?) dostavimo prijedlog ponude o posredovanju i četverogodišnjem zastupanju sa pravom na 15% provizije. Želimo još jednom naglasiti da ponudu nismo ni razmatrali jer spomenuta Agencija nije registrovana za obavljanje ovih poslova niti posjeduje potrebni kredibilitet za rad u spomenutoj oblasti. Našim navijačima i sportskoj javnosti ostavljamo mogućnost da samostalno donese zaključak o uzrocima i povodima ovakvog tendencioznog pisanja.

Mi, članovi Uprave, poštujući proklamirani princip transparentnosti, želimo vas informisati da je klub, uz obostranu potpuno razumijevanje, imajući u vidu obim poslovanja i predstojeće obilježavanje prvih sto godina Kluba, sporazumno raskinuo ugovor o tehničkom sponzorstvu sa kompanijom SportVision, Tokom pregovora, kompanija SportVision, bila je vrlo korektna i sa razumijevanjem je prihvatila obrazloženja i finansijske pokazatelje, te otvorila mogućnosti o pregovorima za naš Klub povoljniji ugovor. Značajno je naglasiti da će kompanija SportVision nastaviti opskrbljivati Klub opremom, u skladu sa našim potrebama, do završetka pregovora. Sigurni smo da je ovakav odnos utemeljen na povjerenju i svjesnosti da FK Željezničar može znatno bolje i više, sa ambicijama koje ne krijemo. Ovim putem zahvaljujemo kompaniji SportVision, na razumijevanju.

Također, želimo vas obavijestiti da su u protekom periodu ostvareni kontakti i otvoreni pregovori i sa zastupnicima još četiri različita sportska brenda i o rezultatima ovih pregovora naši navijači i javnost će biti blagovremeno obaviještena. Izbor najpovoljnije ponude, u smislu kvalitete i cijene, će biti transparentan i u interesu našeg Kluba, a oprema kao i njen izgled će biti zasigurno najbolji. Jer to je za nas jedini ispravni i mogući pristup.

Na kraju ovog saopćenja želimo da kažemo, da smo svih ovih prethodnih mjeseci, zajedno sa vrijednim i poštenim ljudima u našoj administraciji radili za dobrobit Kluba ne želeći da se oglašavamo, omogućavajući onima koji i jesu svrha postojanja Kluba, da rade u miru i dobroj atmosferi. Sad upravo zbog svih njih, a posebno fudbalera, članova stručnog štaba i vrijednih ljudi u administraciji mi želimo reagovati. Želimo i u budućnosti omogućiti javnosti da sazna Ko, Šta i Kako radi u interesu Kluba.

Istinske navijače molimo da sportski nastave podržavati klub, i kao što smo već ranije naglasili „Neće biti lako, ali zajedno sve možemo“.

Uživajmo u našem Klubu, gajimo ambicije i radujmo se najboljim stvarima koje su pred nama.

Uprava FK Željezničar

Mi smo Željini, Željo je naš!