Spisak uposlenika Omladinske škole FK. Željezničar

Sejfudin Tica, direktor Omladinske škole,

Haris Topalović, sekretar Omladinske škole,

Ismet Štilić, koordinator „A“ selekcija

Iso Ahmetović, koordinator „B“ i „C“ selekcija

Suljo Obuča, ekonom Omladinske škole,

Esad Ibrahimović, trener golmana,

Bojan Jurišić, doktor Omladinske škole

Remzija Šetić, psiholog

Tarik Zolotić, nutricionista

Treneri/selekcije

Juniori 1999/98 A (Premijer liga): Admir Adžem

Juniori 1999/98 B (Federalna liga): Fadil Žerić

Juniori 1999/98 C (Kantonalna liga): Mehmed Hamzić

Kadeti 2000 A (Premijer liga): Adin Mulaosmanović

Kadeti 2000 B (Kantonalna liga): Edim Hadžialagić

Kadeti 2001 A (Federalna liga): Nermin Šehović

Kadeti 2001 B (Kantonalna liga): Bakir Šerbo

Pioniri 2002 A (Kantonalna liga): Omer Joldić

Pioniri 2002 B (Kantonalna liga): Munib Agović

Pioniri 2003 A (Kantonalna liga): Senad Žerić

Pioniri 2003 B (Kantonalna liga): Munib Agović

Predpioniri 2004 A (Kantonalna liga): Mirnes Bešić

Predpioniri 2004 B (Kantonalna liga): Mirnes Bešić

Predpioniri 2005 A (Kantonalna liga): Bakir Šerbo

Predpioniri 2005 B (Kantonalna liga): Edim Hadžialagić/Mehmed Hamzić

Pjetlići 2006 A (Kantonalna liga): Edim Hadžialagić

Pjetlići 2006 B (Kantonalna liga): Edim Hadžialagić

Pjetlići 2007 A (Kantonalna liga): Jasmin Nuhanović

Pjetlići 2007 B (Kantonalna liga): Jasmin Nuhanović

Cicibani 2008 A (Kantonalna liga): Jasmin Nuhanović

Cicibani 2008 B (Kantonalna liga): Jasmin Nuhanović

Cicibani 2009 (Kantonalna liga): Momčilo Stanić i Haris Dević

Cicibani 2010/2011: Momčilo Stanić i Haris Dević